Kjære alle mine kunder

Desember, 2017

Your image

Sjokoladebiten

Butikken Sjokoladebiten er nå avviklet og jeg ønsker å takke alle mine kunder gjennom 10 år!
www.sjokoladebiten.no
vil fortsatt leve men uten sjokolade og jeg vil komme tilbake
«I kunstnerens klær» som betyr at jeg vil fortsette å tegne med blekk, og mange av mine arbeider blir å finne på hjemmesiden.

Eva L. Mathiesen